Thuisbasis: Bronbad De Lockhorst, Sportlaan 1, 3364 AT Sliedrecht

Wasko Kinderopvang

Wasko Kinderopvang

Wasko is dé regionale kinderopvangorganisatie in de Alblasserwaard. Wasko heeft meer dan 50 locaties verspreid over 4 gemeentes: Papendrecht, Alblasserdam, Molenlanden en Sliedrecht.

Stichting Wasko is een Maatschappelijke kinderopvangorganisatie.

Maatschappelijke kinderopvangorganisaties investeren voortdurend in de kwaliteit van de opvang. Gemaakte winst komt vanzelfsprekend ten goede aan investeringen in medewerkers, materialen, methodes en de inrichting van de ruimtes. Maatschappelijke kinderopvangorganisaties bieden opvang aan alle kinderen van 0 t/m 12 jaar en zorgen voor een doorgaande ontwikkellijn. Ieder kind heeft recht op optimale ontwikkeling.

Wasko werkt vanuit haar maatschappelijke rol onder andere samen met openbare, christelijke en reformatorische scholen, al dan niet in een Integraal Kindcentrum. Wasko is er voor alle kinderen tussen O en 13 jaar en dus voor alle scholen en (sport)verenigingen.

© 2024